TYTUŁ:

Czas wyborów – gazeta wyborcza Unii Polityki Realnej

AUTOR: UPR
SYGNATURA: 0007-OP-P-89 STRON: 4
MIEJSCE: WROCŁAW
DATA: MAJ/CZERWIEC 1989
TAGI: PARTIE POLITYCZNE, POLITYKA, WYBORY
NAZWISKA: JANUSZ KORIN-MIKKE
ORGANIZACJE: UPR
SPIS TREŚCI:

- Jesteśmy partią reakcji ? Janusz Korwin-Mikke

- Dekalog UPR

- Demokracja w działaniu ? Tomasz Gabiś

- A my socjalizmu nie chcemy i już

- Nasz kandydat ? Janusz Korwin-Mikke

STRESZCZENIE: -
KOMENTARZE/UWAGI:

Unia Polityki Realnej to jedna z nielicznych partii, które przetrwały 20 lat III RP z prawie niezmienionym programem i nazwą. UPR konsekwentnie głosi hasła konserwatywno-liberalne. Gazetka promocyjna wydana przed wyborami do Sejmu Kontraktowego prezentuje jej program. Jednak na sukces wyborczy ? jedyny jak do tej pory ? UPR musiał poczekać jeszcze 2 lata ? w 1991 r. jej przedstawiciele zasiedli w ławach sejmowych.

View more documents from don_skotarro

1987 LIST DO MILTONA FRIEDMANA

TYTUŁ:

List do Miltona Friedmana

AUTOR:

Andrzej Sadowski

DATA:

6 IV 1987

STRON:

1

MIEJSCE PUBL.:

Warszawa

DOK. ELEKTR.: SYGNATURA:0001-OP-K-87
TAGI:MYŚL KONSERWATYWNA
NAZWISKA:Milton Friedman, Andrzej Sadowski
ORGANIZACJE:Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną
SPIS TREŚCI:

-

STRESZCZENIE:

W liście tym prof. Andrzej Sadowski (obecny wiceprezes Centrum im. Adama Smitha) zwraca się z prośbą do legendy liberalizmu, prof. Miltona Friedmana z prośbą o zezwolenie na zamieszczenie jego artykułów w przygotowywanej przez Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną antologii dwudziestowiecznej myśli wolnościowej. Nadawca przedstawia też swoją organizację, w skład której wchodził też Janusz Korwin-Mikke. List zakończony jest informacją o cenzurze, która uniemożliwia podanie tytułów artykułów, których publikacją jest zainteresowany ZBnMKiL.

WPROWADZENIE/KOMENTARZ:

Jedną z przygotowywanych przez działający na Uniwersytecie Warszawskim Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną publikacji była antologia myśli liberalnej XX wieku zbierająca i podsumowująca dokonania najwybitniejszych myślicieli i ekonomistów reprezentujących ten sposób widzenia świata. Nadrzędnym celem wydania tego zbiorku była popularyzacja myśli wolnościowej wśród regularnie karmionego socjalistyczną propagandą społeczeństwa.

View more documents from don_skotarro.
Return top

INFORMATION

Change this sentence and title from admin Theme option page.